علت سوت کشیدن گوش چیست ؟

علت سوت کشیدن گوش چیست ؟ ، اگر مشکل وز وز و یا سوت گوش به صورت مداوم تکرار شود بسیار خطرناک بوده و خبر از وجود یک بیماری در بدن را می دهد .

بیشتر بخوانید علت سوت کشیدن گوش چیست ؟

تشریح گوش انسان

تشریح گوش انسان ، از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند.

بیشتر بخوانید تشریح گوش انسان

منژیت و کم شنوایی

منژیت و کم شنوایی، اطراف مغز و نخاع پرده نازکی به نام منتژ وجود دارد که هرگونه عفونت آن را منژیت می گویند که به دلیل قرار گرفتن مغز و نخاع در محیط بسته این عفونت ها به مغز انتقال داده شده است.

در ادامه خواهید خواند منژیت و کم شنوایی

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان، گوش انسان دارای قسمت های گوش داخلی، گوش میانی و گوش خارجی است که هر کدام وظیفه خاصی دارند. گوش یکی از اعضای اصلی انسان در برقراری ارتباط دیگران است و اگر گوش نباشد سخن گفتن هم بی فایده است.

در ادامه خواهید خواند نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

ایمپلنت ساقه مغز شنوایی

ایمپلنت ساقه مغز شنوایی، کم شنوایی حسی عصبی از شایع ترین نوع کم شنوایی است که در تمامی سنین دیده می شود و با کاهش سلول های حسی داخل حلزون همراه است.

در ادامه خواهید خواند ایمپلنت ساقه مغز شنوایی