نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان، گوش انسان دارای قسمت های گوش داخلی، گوش میانی و گوش خارجی است که هر کدام وظیفه خاصی دارند. گوش یکی از اعضای اصلی انسان در برقراری ارتباط دیگران است و اگر گوش نباشد سخن گفتن هم بی فایده است.

در ادامه خواهید خواند نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

منژیت و کم شنوایی

منژیت و کم شنوایی، اطراف مغز و نخاع پرده نازکی به نام منتژ وجود دارد که هرگونه عفونت آن را منژیت می گویند که به دلیل قرار گرفتن مغز و نخاع در محیط بسته این عفونت ها به مغز انتقال داده شده است.

در ادامه خواهید خواند منژیت و کم شنوایی

سمعک یونیترون

سمعک یونیترون، یک سمعک کانادایی است که جزء سمعک های رده اول دنیا در ایران توزیع می شود و نیازهای شنوایی بیمار را هر چه بیشتر برآورده کرده است.

در ادامه خواهید خواند سمعک یونیترون

ایمپلنت ساقه مغز شنوایی

ایمپلنت ساقه مغز شنوایی، کم شنوایی حسی عصبی از شایع ترین نوع کم شنوایی است که در تمامی سنین دیده می شود و با کاهش سلول های حسی داخل حلزون همراه است.

در ادامه خواهید خواند ایمپلنت ساقه مغز شنوایی

سمعک وایرلس

سمعک وایرلس، از نسل سمعک های هوشمند است که از تکنولوژی بی سیم استفاده می کند و این تکنولوژی باعث برقراری ارتباط هر دو سمعک بر روی گوش، بدون وجود سیم می شود.

در ادامه خواهید خواند سمعک وایرلس