انواع سمعک

انواع سمعک ، سمعک ها در بهبود شنوایی و درک گفتار افراد کم شنوایی انتقالی و حسی عصبی سودمند هستند. سمعک ها ارتعاشات صوتی را تقویت کرده و سلول های مویی باقی مانده ارتعاشات بزرگتری را کشف کرده است، که آنها را به سیگنال های عصبی تبدیل می کند و این سیگنال ها به مغز وارد می شوند. 

در ادامه می خوانید انواع سمعک

سمعک چیست

سمعک چیست ، نوعی دستگاه تقویت کننده الکترونیکی، برای بهتر شنیدن صداها است. سمعک کمک می کند فرد کم شنوا بتواند به طور معمولی بشنود، این دستگاه امواج صوتی که وارد گوش می شوند را دریافت می کند و صدای دریافت شده را پردازش می کند و به گوش می فرستد که این اعمال در زمان خیلی کمی صورت می گیرد و شخص، تاخیری در شنیدن صدا احساس نمی کند.

در ادامه می خوانید سمعک چیست

خرید سمعک

خرید سمعک ، استفاده از سمعک یک راه حل بسیار عالی برای کمک به شما در اثرات کم شنوایی می باشد. سمعک هایی که از پیشرفته ترین فناوری ها برخوردار هستند، از سلامت فیزیکی شما محافظت می کنند و به افراد در حفظ تعادل در طول روز کمک می کنند، متخصص شنوایی نوع سمعک را بر اساس مدل زندگی بیمار تجویز می کند.

در ادامه می خوانید خرید سمعک