نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان، گوش انسان دارای قسمت های گوش داخلی، گوش میانی و گوش خارجی است که هر کدام وظیفه خاصی دارند. گوش یکی از اعضای اصلی انسان در برقراری ارتباط دیگران است و اگر گوش نباشد سخن گفتن هم بی فایده است.

گوش صدا را دریافت می کند و پس از تبدیل امواج حرکتی صوت به امواج الکتریکی آن را به مغز ارسال می کند تا مفهومی قابل درک برایمان تبدیل کند.


بخش های مختلف سیستم شنوایی انسان


1-سیستم گوش داخلی: گوش میانی به وسیله تماس های بین استخوان رکابی و دریچه بیضی ارتباط برقرار می کند و حلزون گوش در قسمت پشت حفره گوش میانی قرار دارد. دریچه بیضی مرز بین گوش میانی و گوش داخلی قرار دارد.
2-سیستم گوش میانی: این سیستم پشت پرده صماخ قرار دارد و حفره ای پر از هوا است. گوش میانی دارای چند استخوان کوچک بوده که نام آنها استخوان سندانی، استخوان رکابی و استخوان چکشی میباشد. استخوان رکابی به پرده صماخ متصل است و یک سر استخوان سندانی به استخوان رکابی وصل است و سر دیگر آن به استخوان چکشی.
3-سیستم گوش خارجی: شامل لاله گوش و مجرای گوش می شود و طول مجرای گوش حدودا 2 و نیم سانتی متر بوده و در انتها به پرده ای نازک به نام صماخ میرسد که این پرده پوششی برای مجرای گوش است و در همینجاست که گوش خارجی و میانی از هم جدا میشوند و پرده گوش مرز میان این دو لایه است.


عملکرد گوش برای شنیدن


برای فهمیدن ساختار گوش باید بدانیم که ابتدا صدا وارد کانال گوش می شود و باعث لرزش پرده ی گوش می شود، ارتعاشات صدایی از استخوانچه های ورودی کانال گوش می گذرند و وارد قسمت حلزونی گوش می شود و بعد مایع موجود در قسمت حلزونی به حرکت در می آید و باعث تغییر حالت سلول های مویی می شوند، این سلول ها در ایجاد سیگنال های عصبی که توسط عصب شنوایی برداشت می شود نقش اصلی را دارند.


نتیجه گیری


گوش ها به برقراری تعادل در بدن کمک می کند و بدون گوش بدن ما قادر به تحمل نیروی گرانشی زمین نخواهد بود و تعادل برای ما غیرقابل ممکن خواهد شد.