ایمپلنت ساقه مغز شنوایی

ایمپلنت ساقه مغز شنوایی، کم شنوایی حسی عصبی از شایع ترین نوع کم شنوایی است که در تمامی سنین دیده می شود و با کاهش سلول های حسی داخل حلزون همراه است.

بیماران بعد از کاشت ساقه مغز در بخش مراقبت های ویژه به مدت یک روز نگهداری و بعد به بخش گوش و حلق و بینی انتقال داده می شوند.


از موارد منع استفاده از ایمپلنت ساقه مغز شنوایی گوش


1-آسیب حلزون گوش در اثر شکستگی جمجمه.
2-کوچک بودن عصب شنوایی.
3-آسیب حلزون گوش در اثر عفونت.
4-شکل غیر طبیعی حلزون گوش.


ایمپلنت شنوایی ساقه مغز شنوایی آسیب دیده را دور زده و با اتصال مستقیم به ساقه ی مغز به تشخیص صداها کمک می کند و به دلیل نادر بودن عوارض این نوع ایمپلنت، در ارتباط با عوارض آن می توان نشت مایع مغزی-نخاعی، عفونت و درد و سرگیجه را نام برد.بعد از اتمام جراحی فرد بیمار باید چند جلسه برای تنظیم یادگیری نحوه ی استفاده سیگنال ها و پردازنده ی صدا به متخصص شنوایی مراجعه کند که این جلسات ممکن است چند ماه طول بکشد. جالب است بدانید ایمپلنت شنوایی ساقه مغز، شنوایی عادی را برای بیمار فراهم نمی کند و این جراحی به تشخیص صداهایی مانند بوق اتومبیل و زنگ تلفن کمک می کند و برخی افراد توانایی تشخیص کلمات را به دست می آورند.


کاشت شنوایی ساقه مغز شنوایی

کاشت شنوایی ساقه مغز دستگاهی است که در طی عمل جراحی در ساقه مغز افراد ناشنوا کاشته می شود این جراحی، سبب می شود که فرد ناشنوا صداها را احساس کند. بخش دیگر دستگاه کاشت شنوایی شامل یک میکروفن کوچک است که در پشت گوش قرار می گیر و میکروفن سیگنال های صوتی را به یک بخش که در زیر پوست قرار گرفته می فرستد، یک سیم کوچک این بخش را به الکترود کاشته شده وصل می کند.


نتیجه گیری


جراحی ایمپلنت ساقه مغز شنوایی برای بیمارانی که فاقد عصب شنوایی و ساختمان گوش داخلی هستند و در موارد ناشنوایی ناشی از قطع عصب شنوایی هستند استفاده می شود.