بیماری منیر گوش چیست ؟

بیماری منیر گوش چیست؟ ، گوش داخلی دارای بخش هایی است که در حفظ تعادل از اهمیت بالایی برخودار هستند .

بیشتر بخوانید بیماری منیر گوش چیست ؟

علت سوت کشیدن گوش چیست ؟

علت سوت کشیدن گوش چیست ؟ ، اگر مشکل وز وز و یا سوت گوش به صورت مداوم تکرار شود بسیار خطرناک بوده و خبر از وجود یک بیماری در بدن را می دهد .

بیشتر بخوانید علت سوت کشیدن گوش چیست ؟

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان، گوش انسان دارای قسمت های گوش داخلی، گوش میانی و گوش خارجی است که هر کدام وظیفه خاصی دارند. گوش یکی از اعضای اصلی انسان در برقراری ارتباط دیگران است و اگر گوش نباشد سخن گفتن هم بی فایده است.

در ادامه خواهید خواند نحوه کارکرد سیستم شنوایی انسان

تشریح گوش انسان

تشریح گوش انسان ، از قسمت های مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی می کنند تا به اعصاب شنوایی تبدیل شوند.

بیشتر بخوانید تشریح گوش انسان

منژیت و کم شنوایی

منژیت و کم شنوایی، اطراف مغز و نخاع پرده نازکی به نام منتژ وجود دارد که هرگونه عفونت آن را منژیت می گویند که به دلیل قرار گرفتن مغز و نخاع در محیط بسته این عفونت ها به مغز انتقال داده شده است.

در ادامه خواهید خواند منژیت و کم شنوایی